CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Hội nghị hoàn thiện dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) tại Thanh Hóa

Trong hai ngày 11-12/02, tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Quang cảnh Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện các cơ quan: Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Bộ Tư pháp; Văn phòng Chính phủ; Bộ Nội vụ; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An; lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa; một số chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, trên cơ sở tiếp thu một cách triệt để nhất ý kiến các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà khoa học và đặc biệt là ý kiến của các Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) với 07 Chương và 52 Điều.

Để hoàn thiện dự thảo Luật và trình Quốc hội vào tháng 4/2020, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý cụ thể vào các nội dung như: Quyền và nghĩa vụ thanh niên; Chính sách của nhà nước đối với thanh niên; Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với thanh niên; Mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước trong việc phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; Các quy định về tổ chức thanh niên; Trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên…

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, “Thanh niên là mùa xuân của dân tộc, là tương lai của đất nước”, do đó, dự thảo Luật cần phải thể hiện rõ các chính sách của nhà nước đối với thanh niên; đồng thời, thể hiện rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn mong muốn các đại biểu với tâm huyết của mình đưa ra được nhiều nội dung mới, phù hợp với chủ trương của Đảng, đảm bảo đúng quy định của Hiến pháp để dự thảo Luật được hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, đây là một Luật hết sức khó, nhiều vấn đề đã có quy định ở một số luật khác, trong khi đó các Đại biểu Quốc hội yêu cầu các vấn đề đã có quy định tại luật khác thì không quy định trong Luật này.

Ông Nguyễn Văn Tuyết cũng đề nghị các đại biểu góp ý thẳng thắn, trách nhiệm nhằm hoàn thiện nội dung tại các chương, điều; bổ sung hay lược bỏ nội dung gì cũng cần cụ thể. Đối với nội dung nào quá khó thì Ban soạn thảo, Tổ biên tập sẽ tổng hợp để đưa ra các phương án lựa chọn, đề xuất phương án và lý giải cụ thể để xin ý kiến Đại biểu Quốc hội.

Tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Doãn Đức Hảo trình bày dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) với 07 Chương và 52 Điều, trong đó nhấn mạnh các nội dung về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; chính sách của nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với thanh niên.

Ông Vũ Trọng Kim phát biểu tại Hội nghị

Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam cho rằng, cần đổi mới các tiếp cận để hoàn thiện dự thảo Luật lần thứ 7. Trước hết, cần nhấn mạnh bối cảnh ra đời của Luật là trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, thanh niên là lực lượng quan trọng, là rường cột nước nhà. Với tinh thần đó phải tạo động lực cho thanh niên phát triển, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, của gia đình, xã hội; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội.

Theo ông Vũ Trọng Kim, Luật Thanh niên 2005 đã tập trung vào 08 vấn đề nhưng cơ chế thực thi được đánh giá chưa thỏa đáng, làm cho Luật chưa đi vào cuộc sống một cách sâu rộng. Dự thảo Luật lần này có nhiều điểm được tiếp thu sau kỳ họp Quốc hội thứ 8, đã quy định khung pháp lý, đảm bảo quy định các chủ thể. Tuy nhiên, dự thảo cần điểu chỉnh, bổ sung để làm nổi bật hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên; mặt khác, quy định cụ thể trách nhiệm các cơ quan liên quan, nghiên cứu thực hiện các chính sách nhằm bồi dưỡng, phát huy lực lượng thanh niên để xây dựng đất nước.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cần nhấn mạnh vai trò chiến lược trong chính sách phát triển thanh niên, như vậy mới đảm bảo vận hành, thi hành Luật sau khi được ban hành. Luật chỉ nên quy định khung nhưng phải có quy định chi tiết nhằm bồi dưỡng, đào tạo thanh niên “vừa hồng vừa chuyên”, nhằm phát huy thế mạnh của thanh niên; xác định chế định pháp luật nhằm phát huy tốt nhất vai trò thanh niên. Do đó, dự thảo Luật cần quy định trách nhiệm của Chính phủ trong việc hoạch định chiến lược tầm vĩ mô, các địa phương cũng xây dựng chiến lược ở mức cụ thể.

Cùng với đó, khi Luật được ban hành phải được lan tỏa và tạo cảm hứng, nuôi dưỡng động lực để thanh niên phát triển, trở thành là tinh hoa của dân tộc. Đảng, Nhà nước luôn đánh giá đúng vai trò và đánh giá đúng trọng trách của thanh niên, do đó, Luật cần nêu bật vai trò của thanh niên trong việc đóng góp, xây dựng, phát triển đất nước.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Trần Văn Mão cho rằng, cơ quan soạn thảo đã có nỗ lực rất lớn trong việc xây dựng, tiếp thu ý kiến để xây dựng dự thảo Luật đầy đủ nội dung. Tuy nhiên, cần bố cục, sắp xếp các Chương, Điều phù hợp, đảm bảo kỹ thuật xây dựng Luật chặt chẽ; cùng với đó, quy định rõ quyền và nghĩa vụ của thanh niên, không quy định trùng lắp với chính sách của nhà nước đối với thanh niên.

Ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đề nghị bổ sung thêm phần “giải thích từ ngữ” để trách việc cùng một thuật ngữ lại có cách hiểu khác nhau. Bên cạnh đó, xác định rõ chính sách đối với nhóm thanh niên đặc thù; xác định rõ đối tượng là thanh niên tài năng…

Bà Cầm Thị Mẫn, Đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị thiết kế lại bố cục các Chương, Điều để đảm bảo kỹ thuật xây dựng Luật và cũng cho rằng, đây là một Luật khó.

Đối với quyền, nghĩa vụ và chính sách nhà nước đối với thanh niên, bà Cầm Thị Mẫn cho rằng, về học tập, cần xác định thanh niên là lực lượng hùng hậu, là lực lượng xung kích, do đó, thanh niên cần được học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực, tay nghề; đồng thời, thanh niên phải tích cực học tập để nâng cao trình độ, năng lực; phải tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức mới có thể đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Nhà nước cần có chính sách hướng nghiệp trong đào tạo, thanh niên được tự do lựa chọn các loại hình học tập, các cơ sở giáo dục, đào tạo thanh niên được nhà nước hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất.

Về lao động và khởi nghiệp, thanh niên cần được cấp chứng chỉ quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp; thanh niên có nghĩa vụ tham gia tình nguyện đối với cộng đồng xã hội. Nhà nước có chính sách bảo đảm thanh niên không bị bóc lột sức lao động, có chính sách tạo điều kiện cho thanh niên được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, xúc tiến đầu tư, ưu đãi vay vốn để phát triển khởi nghiệp, thành lập quỹ khởi nghiệp cho thanh niên…

Trong 02 ngày Hội nghị, các đại biểu sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến, thảo luận và sửa đổi, bổ sung trực tiếp vào các Chương, Điều, Khoản của dự thảo Luật nhằm dần hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét vào tháng 4/2020.

Theo DoanThanhnien

Số người online: 48

Lượt truy cập: 1351909

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 02623.855574 - 

Fax:

Email: hoilienhiepthanhniendaklak@gmail.com