CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024
VĂN BẢN

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

002 ĐỀ CƯƠNG Tuyên truyền, tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi (15/10/1964 - 15/10/2014) Văn bản tỉnh 13/10/2014
kem theo ke hoach so 100 Đề cương tuyên truyền 45 năm ngày ra đời Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng miền Nam tỉnh Đắk Lắk (15/11/1969 - 15/11/2014) Văn bản tỉnh 02/10/2014
100 KH/TĐTN - TNNTCN&ĐT Kế hoạch Tổ chức hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày ra đời tổ chức Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng miền Nam Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (11/1969 - 11/2014) Văn bản tỉnh 30/09/2014
Nghị định số 06/2014/NĐ-CP Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội Văn bản tỉnh 06/06/2014
Quyết định số 2158/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Văn bản tỉnh 06/06/2014
Công văn số 6667/UBND-TCTM Về việc triển khai văn bản mới Văn bản tỉnh 06/06/2014
02/2011/QH13 Luật Khiếu nại Văn bản tỉnh 06/06/2014
Nghị định số 25/2014/NĐ-CP Nghi định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 Quy định về phòng, chống tội phjm và các vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao Biểu mẫu 23/05/2014
Thông tư số 10/2014/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn xử phạt hành chính về hoá đơn Văn bản huyện 23/05/2014
Quyết định số 2158/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Tài liệu tuyên truyền 23/05/2014

Số người online: 13

Lượt truy cập: 1382027

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 02623.855574 - 

Fax:

Email: hoilienhiepthanhniendaklak@gmail.com